AGILENT - Investigating the Potency of Cell Therapies

 

 

Các xét nghiệm về hiệu lực tế bào miễn dịch truyền thống tốn nhiều công sức và yêu cầu thu thập nhiều mốc thời gian bằng cách sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật. Xét nghiệm Phân tích tế bào thời gian thực (RTCA) Agilent xCELLigence cung cấp giải pháp thay thế cho các phương pháp truyền thống. Xét nghiệm không nhãn này cung cấp cái nhìn đầy đủ về hoạt động tiêu diệt tế bào miễn dịch trong khi mô phỏng gần giống hoạt động in vivo. Đồ họa thông tin này khám phá cách công nghệ xCELLigence có thể được tích hợp vào quy trình phát triển quy trình và khám phá liệu pháp tế bào để sản xuất các tế bào miễn dịch được thiết kế.


 

Đo Lường Độ Hiệu Quả Trong InVitro Thúc Đẩy Sự Phát Triển Của Liệu Pháp Tế Bào Miễn Dịch

Bằng cách đo lường độ hiệu quả  tiêu diệt của tế bào miễn dịch đối với tế bào ung thư một cách chính xác, có thể tái sản xuất  theo thời gian thực, các nhà nghiên cứu có thể lựa chọn những ứng viên liệu pháp tế bào hiệu quả nhất để có thể tiến đến thử nghiệm lâm sàng.

 

Đơn giản hóa việc đánh giá hiệu lực của liệu pháp tế bào miễn dịch

Bằng cách sử dụng phép đo xCELLigence RTCA, chúng ta có thể đo lường khả năng tiêu diệt của tế bào miễn dịch đối với tế bào ung thư một cách liên tục và tự động khoảng thời gian từ vài phút đến vài ngày, mà không cần sử dụng nhãn. Chỉ cần gieo mầm tế bào và thêm tế bào miễn dịch vào các E-plate, sau đó theo dõi động học tiêu diệt của tế bào miễn dịch trong điều kiện sinh lý.

 

 

 

Các tính năng chính

– Đo động học không xâm lấn hoạt động của tế bào ở điều kiện sinh lý

– Quy trình làm việc thuận tiện và đơn giản

– Dữ liệu in vitro có độ nhạy cao và có khả năng tái tạo để dự đoán phản ứng in vivo tốt hơn

– Đánh giá các thông số quy trình quan trọng để phát triển và sản xuất liệu pháp tế bào

 

Các nhà khoa học thúc đẩy phát triển liệu pháp tế bào với xCELLigence RTCA

 

 

Shares