Uncover antigen-specific T cells with Flex-T™

 

Tetramer MHC là gì và bạn có thể làm gì với chúng?

Phản ứng miễn dịch qua trung gian tế bào T được xác định bởi sự tương tác giữa tế bào trình diện kháng nguyên và tế bào T, thông qua Major Histocompatibility Complex - Phức hợp hòa hợp mô chủ yếu (MHC) và thụ thể tế bào T (TCR). Các phân tử MHC trình diện một peptide cho các tế bào T đặc hiệu với kháng nguyên nhận biết peptide này. Các phân tử MHC đơn phân, hòa tan liên kết rất yếu với TCR. Tuy nhiên, bằng cách tạo thành một phức hợp tetramer thông qua một liên kết streptavidin được đánh dấu bằng chất nhuộm huỳnh quang, phức hợp này có khả năng kết hợp mạnh hơn với tế bào T và duy trì sự kết hợp ổn định hơn bằng cách tương tác với nhiều TCR, làm cho nó hữu ích trong việc phát hiện tế bào T cụ thể cho kháng nguyên bằng phương pháp flow cytometry.

 

Flex-T™ là gì?

Flex-T là dòng thuốc thử của BIOLEGEND chuyên nghiên cứu các kháng nguyên tế bào T đặc hiệu thông qua các tetramers của Phức hợp hòa hợp mô chủ yếu (MHC). BIOLEGEND cung cấp Flex-T ở hai định dạng khác nhau. Monome UVX cung cấp cho bạn sự linh hoạt trong việc nạp bất kỳ peptide quan tâm nào vào vị trí liên kết của phức hợp, bằng cách sử dụng các peptit không bền dưới ánh sáng cực tím. Hiệu quả trao đổi Phức hợp hòa hợp mô chủ yếu có thể được theo dõi thông qua xét nghiệm ELISA đơn giản. Ngoài ra, chúng tôi có các monome được nạp sẵn các peptide kháng nguyên mô hình hoặc liên quan đến bệnh, chẳng hạn như dòng monome SARS-CoV-2 MHC mở rộng của chúng tôi dành cho nucleocapsid, màng hoặc protein tăng đột biến. Vì thuốc thử Flex-T của chúng tôi được cung cấp ở dạng monome, nên các nhà nghiên cứu có thể tạo phức hợp tetramer MHC khi sẵn sàng và tiến hành các thí nghiệm đo tế bào theo dòng chảy để phát hiện các tế bào T có thụ thể đặc hiệu cho kháng nguyên quan tâm.

 

Flex-T™ là công nghệ của BioLegend để nghiên cứu các tế bào T đặc hiệu với kháng nguyên thông qua TCR của chúng. Nó có đặc tính duy nhất là cho phép tải các peptide quan tâm vào vị trí liên kết của rãnh MHC, bằng cách sử dụng các peptide có thể trao đổi, không bền với ánh sáng cực tím (UV). Tính năng công nghệ Flex-T™:

. Tải peptide linh hoạt
. Khả năng kết hợp hai màu
. Sàng lọc thông lượng cao
. Độ đặc hiệu cao
. Dễ sử dụng

 

Trao đổi peptide tia cực tím hoạt động như thế nào?

Flex-T™ được tạo thành từ các monome MHC chứa peptide có thể bị phân hủy khi sử dụng nguồn sáng UV. Điều này cho phép trao đổi peptide khi chiếu tia UV với sự có mặt của peptide quan tâm (không bền với tia cực tím). Tính linh hoạt này cho phép sàng lọc hầu như bất kỳ peptide quan tâm nào có đủ ái lực với alen MHC mà nó được nạp vào.

 

Dữ liệu

Để tăng độ phân giải khi phát hiện tế bào T đặc hiệu với kháng nguyên bằng tetramer MHC, đồng thời cải thiện độ đặc hiệu của xét nghiệm, bạn nên nhuộm hai màu với cùng một tổ hợp alen/peptide. Hơn nữa, mỗi alen có thể được mã hóa bằng sự kết hợp hai màu duy nhất, cho phép phát hiện nhiều tế bào T đặc hiệu của kháng nguyên cùng một lúc.

A) Tế bào T CD8+ trước đây đã được kiểm soát trên tế bào lympho (FSC so với SSC) và các sự kiện âm tính 7-AAD, được nhuộm bằng FITC anti-CD8a và một loại cocktail loại trừ có chứa Alexa Fluor® 700 anti-CD4, CD19, CD14 và CD16.

B) Các tế bào T CD8+ đặc hiệu của kháng nguyên, được kiểm soát như mô tả, được phát hiện với Flex-T được gắn thẻ PE và APC. HLA-A*11:01 Flex-T được nạp peptide EBV (IVTDFSVIK).

 

Sử dụng Human Class I Peptide Exchange ELISA kit của BIOLEGEND để đánh giá hiệu quả của quá trình trao đổi peptide UV khi tạo MHC Tetramers bằng thuốc thử Flex-T™ trước khi nhuộm tế bào. Mỗi bộ đều đi kèm với các thuốc thử đã được xác nhận, sẵn sàng sử dụng, bao gồm một tấm được phủ sẵn và chất đối chứng dương tính.

Flex-T™ HLA-A*02:01 UVX monome được xử lý bằng tia UV 366nm với sự có mặt của  đối chứng Dương tính hoặc Âm tính, peptide thử nghiệm hoặc không có peptit (chỉ dành cho UV). Sau khi trao đổi peptide, mỗi hỗn hợp phản ứng sau đó được pha loãng và phân tích bằng ELISA. Mật độ quang học của từng mẫu được tính bằng độ hấp thụ ở bước sóng 450nm trừ đi độ hấp thụ ở bước sóng 570nm, hiển thị ở biểu đồ thanh phía trên và tỷ lệ phần trăm (%) của peptide thử nghiệm so với peptide kiểm soát dương tính ở biểu đồ thanh phía dưới.

 

Tìm  ngay thuốc thử dành cho bạn Tại đây

 

Shares