Privacy Policy

1. INFORMATION COLLECTION OBJECT AND SCOPE
MEDIVISION Services Trading Co., Ltd. does not sell, share or exchange personal information collected on the website to any other third party.
The personal information collected will only be used within our company, in order to ensure the best service to you. When you contact order through our sales channels.
Personal information we collect includes:
– Name of person or company contact
– Phone number:
– Email:
– Delivery address:
– Company information including full transaction name, address, Tax code:
– Transaction address:
The above information shall be used for one or all of the following purposes:
– Delivery for you.
– Notification of delivery and customer support
– Provide product-related information
– Payment Information

 

2. INFORMATION USE RANGE
We can share your name, phone number and address for the courier service so that we can deliver the goods to you.

 

3. CUSTOMER PERSONAL INFORMATION SECURITY COMMITMENT
Ensuring privacy of customer information is our top criterion. We also understand that you will be interested in whether the information you provide us is secure or not. And we always guarantee that you will be assured and trustworthy when you participate in the purchase and use of our services. We are committed to ensuring your privacy.

_____________________________________________________

 

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ MEDIVISION không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty của chúng tôi, nhằm đảm bảo phục vụ quý khách tốt nhất. Khi quý khách liên hệ đặt hàng qua các kênh bán hàng của chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

–  Tên người liên hệ cá nhân hoặc Công ty
–  Số điện thoại:
–  Email:
–  Địa chỉ giao hàng:
–  Thông tin Công ty bao gồm tên giao dịch đầy đủ, địa chỉ, Mã số thuế:
–  Địa chỉ giao dịch:

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
–  Giao hàng cho quý khách
–  Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
–  Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

–  Thông tin thanh toán

 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát để có thể giao hàng cho quý khách.

 

3. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Đảm bảo quyền riêng tư thông tin khách hàng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu rằng quý khách sẽ rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi có được bảo mật an toàn hay không. Và chúng tôi luôn đảm bảo quý khách sẽ yên tâm và tin tưởng khi tham gia mua bán, sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo quyền riêng tư của quý khách.

Shares

http://medivision.com.vn/our-company.html

http://medivision.com.vn/careers.html

http://medivision.com.vn/contact-us.html