Chi tiết bài viết
 • 1copy™COVID-19 qPCR Triplex Kit
 • Giá: Contact us
 • Lượt xem: 538
 • Shares:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

- Mã sản phẩm: M23MD100T

- Hãng sản xuất: 1drop Inc. – Hàn Quốc

- Chứng nhận IVD

Giới hạn phát hiện (LoD)

5 bản/phản ứng (400 bản/ml)

Gen đích

E,N

Thời gian

50 phút

Mẫu

RNA tổng (mẫu hầu họng)

- Thành phần gồm

Thành phần

Màu

Dung tích

Master mix

Đỏ

1000

Primer Probe mix (RdRp gene, E gene, N gene, IPC)

Nâu (hổ phách)

100

Control (RdRp gene, E gene, N gene, IPC)

Vàng

100

DEPC Water

Trong

1000

- Thiết bị Real-time PCR tương thích

 • Light Cycler 480 (Roche, Product No. 05015278001, Software version 1.5)
 • Rotor-Gene Q 5plex HRM (Qiagen, Product No. 9001580, Software version 2.3.4)
 • Applied Biosystems Quantstudio5 (Thermo Fisher Scientific, Product No. A28134, Software version 1.4.3)
 • Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR Instrument system (Thermo Fisher Scientific, Product No. 4345241, Software version 2.0.6)
 • CFX96™ Real-Time PCR Detection system (Bio-Rad, Product No. 1854095-IVD, Software Bio-Rad CFX Maestro version 1.1)
 • qTOWER3 Real-Time PCR Thermal Cycler (Analytik-jena, Product No. 844-00553-2, qPCR soft 4.0) ·
Related News