Chi tiết bài viết
  • Bể điện di dùng trong giảng dạy
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 4841
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Bể gel dùng trong giảng dạy
Cat. No. TGT8XMINI
Hãng sx: Cleaver Scientific- Anh
Xuất xứ: Anh
Giới thiệu, tính năng
Hai loại bể Gel mới để làm điện di gel ngang cho các nhóm sinh viên: TGT8XMINI với 8 khay gel 7x7cm
Một giáo viên có thể giảng dạy được tối đa 8 học sinh trong một thời gian chỉ sử dụng một bể TGT8XMINI với tùy chọn cung cấp
Hai lược cho mỗi khay gel cung cấp tối đa 128 mẫu cho TGT8XMINI,
Related News