Chi tiết bài viết
  • Bể điện di Mupid-One
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 5534
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bể điện di Mupid-One

Model: Mupid-One

Hãng sản xuất: NIPPON Genetics - Nhật

Các lược tương thích với pipet đa kênh, cống xả buffer nằm ở hai góc cho phép loại bỏ dễ dàng các dung dịch buffer nguy hiểm. Hệ thống bao gồm tất cả các phụ kiện - không có chi phí phụ thêm.

Bể điện di sử dụng một loại vật liệu polyme mới (PPHOX), có thể tải được dung dịch gel lên đến 100°C vào khay. Việc làm sạch khay gel có thể được thực hiện với nước sôi.

Sử dụng dễ dàng: Bộ điều khiển điện có thể bị ngắt kết nối một cách dễ dàng. Do đó bể an toàn và dễ dàng để làm sạch. Bảy điện áp thông thường (18 V, 25 V, 35 V, 50 V, 70 V, 100 V và 135 V) có sẵn, điện áp cao điểm là hằng số ở 140 V. Tất cả các thông số của chạy cuối cùng được ghi nhớ và lưu tự động.

Related News