Chi tiết bài viết
  • Bộ điện di ngang multiSUB maxi
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 5041
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bộ điện di ngang multiSUB maxi

Model: multiSUB maxi

Hãng sx: Cleaver Scientific- Anh

Xuất xứ: Anh

Mô tả:

Bộ điện di ngang MultiSUB Maxi được thiết kế cho độ chính xác cao với số lượng mẫu lớn như tách dòng (Cloning) hoặc PCR. MultiSUB maxi cho khả năng tách chiết cao và mở rộng số lượng mẫu chạy. Nó cũng cho phép chuyển các mẫu dễ dàng lên màng cho phân tích. Bốn khay gel có kích thước: 20 x 10cm, 20 x 15cm, 20 x 20cm và 20 x 25cm. Pipet đa kênh tương thích với các lược lên tới 40 mẫu, tốc độ chạy mẫu là 440 mẫu trên gel.

Tính năng

Tùy chọn các khay gel: 20 x 10cm, 20 x 15cm, 20 x 20cm và 20 x 25cm

Chạy lên đến 550 mẫu

Thể tích buffer nhỏ

Lý tưởng cho việc tách chiết

Ứng dụng:

Thiết kế chủ yếu cho việc tách chiết lượng mẫu lớn từ PCR hoặc tách dòng.

 

Bộ điện di bao gồm:

Khay đổ gel

Lược tải mẫu

Các thanh chặn cho đổ gel và thanh màu đánh dấu

Nguồn điện di

Related News