Chi tiết bài viết
  • Bộ điện di ngang multiSUB Midi 96
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 4787
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bộ điện di ngang multiSUB Midi 96

Model: multiSUB Midi 96

Hãng sx: Cleaver Scientific- Anh

Xuất xứ: Anh

Ứng dụng:

Lý tưởng cho điện di năng suất cao của sản phẩm PCR hoặc mẫu có chứa một số lượng nhỏ của các dải DNA.

Mô tả:

multiSUB ™ Midi 96 lý tưởng cho điện di năng suất cao của sản phẩm PCR hoặc mẫu có chứa một số lượng nhỏ của các dải DNA.

Với kích thước gel 10x12cm (W x L) và block với định dạng 96 giếng tương ứng với cấu hình microplate tiêu chuẩn. Có sẵn hai loại khác nhau của lược: một loại có 8 giếng cùng một làn để đặt markers DNA và một loại có 8 giếng với 2 làn đặt marker. Việc bố trí bù trừ các giếng cho phép một lần chạy dài tối đa 1.8cm mỗi giếng, giúp nâng cao hiệu quả.

multi-sub ™ Midi 96 có thể chứa các mẫu từ một plate 96 giếng - mẫu có thể được nạp trực tiếp bằng cách sử dụng pipet 8-kênh.

Tính năng

Thiết kế để tải các mẫu DNA từ plate đa giếng

Lý tưởng cho điện di năng suất cao

Trung bình thời gian chạy là chỉ 15-30 phút

Định dạng microplate trực tiếp để xác định làn dễ dàng

Pipep đa kênh tương thích với nhiều lược cho tốc độ tải nhanh

Related News