Chi tiết bài viết
 • Đĩa PCR 96
 • Giá: Contact us
 • Lượt xem: 4385
 • Shares:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

Đĩa PCR 96 

 • Không ghờ
 • Không nắp
 • Nhựa trong, sử dụng cho máy realtime ABI, Agilen
 • Thể tích mỗi giếng 0,2ml
 • Đóng gói 25 cái/túi
Related News