Chi tiết bài viết

  • ELISA Kit - BioLegend
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 374
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Để tăng tính linh hoạt và tiện lợi, BioLegend cung cấp các loại Kit ELISA với nhiều mức độ chuyên sâu khác nhau. Mỗi Kit ELISA được thiết kế để định lượng protein trong các mẫu sinh học bao gồm dịch nuôi cấy tế bào, huyết thanh và huyết tương. Bộ Kit cung cấp độ chính xác cao, độ tuyến tính của sản phẩm và kiểm tra được những mẫu sinh học liên quan.

  • RAPID MAXTM ELISA Kits

Cắt giảm thời gian ít hơn 90 phút so với Kit thông thường. Mỗi Kit được xác nhận đầy đủ và bao gồm những dải đĩa 96 giếng có pre-coated để cố định những kháng thể cần bắt. Việc ủ những kháng thể được bắt giữ và phát hiện chúng chỉ diễn ra trong 1 bước và chỉ cần 1 lần rửa.

https://www.youtube.com/watch?v=i0c7k4-KU9A

  • LEGEND MAXTM ELISA Kits

Đã được xác thực đầy đủ và sẵn sàng sử dụng. Chúng bao gồm tất cả những hóa chất yêu cầu, bao gồm một dải đĩa 96 giếng đã pre-coated với kháng thể bắt giữ. Kit này được xác thực với cả huyết thanh thông thường và huyết tương và cả mẫu sinh học liên quan. Hướng dẫn sử dụng cung cấp thêm thông tin liên quan đến khôi phục và độ tuyến tính.

Related News