Chi tiết bài viết
 • EuroFlow - CYTOGNOS – Các Giải pháp cho Flow Cytometry
 • Giá: Contact us
 • Lượt xem: 362
 • Shares:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

EuroFlow là hiệp hội tại Châu Âu bao gồm hơn 20 tổ chức nghiên cứu và một số Công ty liên quan đến nghiên cứu Flow Cytometry và Phân tử.

Mục đích của EuroFlow:

 • Chuẩn hóa quy trình Flow Cytometry
 • Tổ chức hội nghị khoa học về Flow Cytometry
 • Tổ chức thực hiện việc ngoại kiểm cho các đơn vị thực hiện Flow Cytometry trên toàn thế giới

Cytognos đồng hợp tác với EuroFlow đã cùng nhau đưa ra những giải pháp chuẩn khoa học để có thể đáp ứng hầu hết những như cầu từ phòng thí nghiệm chẩn đoán bao gồm:

 • Đưa quy trình chuẩn (SOP) theo EuroFlow
 • Nhuộm mẫu sử dụng dòng sản phẩm NGF (Next Generation FlowTM)
 • Phân tích mẫu và báo cáo tự động qua phần mềm Infinicyt

Sản phẩm theo EuroFlow

Dựa trên Panel chuẩn do EuroFlow xây dựng, để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí và chuẩn hóa dần phương pháp Flow Cytometry, Cytognos đã đưa ra dòng sản phẩm được kết hợp từ nhiều CD với màu huỳnh quang khác nhau trong cùng một ống với dạng đông khô tiện lợi sử dụng cũng như vận chuyển và bảo quản sản phẩm. Các sản phẩm theo EuroFlow bao gồm:​

 • Ống A LOT (Acute Leukemia Orientation Tube)
 • Ống LST (Lymphoid Screening Tube)
 • Ống PCST (Plasma Cell Screening Tube)
 • Ống SST (Small Sample Tube)
 • Ống PIDOT (Primary Immunodeficiency Orientation Tube)

Ngoài ra đối với ống phân loại Cytognos có 2 sản phẩm với các CD back-bone sẽ giúp Khách hàng tiết kiệm được thời gian và tránh được những sai số nhất định

 • Ống Precursor B cell CORE
 • Ống Mature B cell CORE

Với những bệnh nhân đang theo dõi điều trị cần làm MRD, Cytognos có 2 sản phẩm phục vụ xét nghiệm này bao gồm

 • Ống BCP-ALL MRD
 • Ống MM-MRD

Ưu điểm vượt trội của các sản phẩm trên

 • Chuẩn hóa theo panel của EuroFlow
 • Truy cập miễn phí thông tin dữ liệu tham khảo các kết quả do EuroFlow thiết lập (khi kết hợp sử dụng phần mềm Infinicyt của Cytognos)
 • Chứng nhận IVD/CE
Related News