Chi tiết bài viết

  • FFPE DNA Extraction Kit
  • Mã sản phẩm: FFPE-A, FFPE-B, FFPE-T
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 423
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Related News