Chi tiết bài viết

  • Flow Cytometry Reagents RUO
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 407
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Kỹ thuật đo dòng chảy tế bào là ứng dụng cốt lõi cho hầu hết các nhà miễn dịch học, việc sử dụng những hóa chất tốt nhất góp phần tạo nên một kết quả chính xác nhất. BioLegend đã chứng minh cam kết mang lại sản phẩm chất lượng cao nhất và hỗ trợ cho hóa chất Đo dòng chảy tế bào ở giá trị tốt nhất trên thị trường. BioLEgend cung cấp những sự lựa chọn vượt trội cho Buffer của kỹ thuật này và những lựa chọn huỳnh quang đa dạng cho kháng thể.

Đa dạng hóa các hóa chất theo phân loại của các loại tế bào, hay phân tử của dòng tế bào, hoặc một số sản phẩm đặc hiệu và lựa chọn cả theo màu huỳnh quang mong muốn trong ứng dụng Miễn dịch học với các Kháng thể thông dụng.

https://www.biolegend.com/en-us/immunology

Related News