Chi tiết bài viết
  • Hệ thống chụp ảnh GelLITE
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 3246
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Ứng dụng

Các ứng dụng huỳnh quang cho Gel agarose.

Đếm khuẩn lạc trên đĩa

Gel protein nhuộm Coomassie

Hình ảnh GFP

Phân tích trọng lượng phân tử của gel DNA agarose và gel protein

Định lượng DNA trong gel agarose

Bàn soi gel bước sóng 302 nm có khả năng chụp cho bản Gel Agarose hoặc Gel Protein kích thước 20 x 20 cm. Bàn soi gel cũng có thể tách rời thân máy chính để sử dụng cho Tách gel của phân đoạn DNA.

Đặc tính

Được thiết kế và sản xuất tại Vương quốc Anh

Kiểm soát hoàn toàn quas trình lấy nét và thu phóng camera

Nhiều tùy chọn bộ lọc có sẵn cho ethidium bromide và nhuộm DNA an toàn

Tùy chọn ánh sáng trắng để tăng cường độ tương phản của nhìn thấy nhuộm protein

Tùy chọn ánh sáng xanh để tách DNA an toàn và giảm hư hại DNA

Thiết kế nhỏ gọn

Camera CCD độ phân giải cao với 65.536 màu.

Phần mềm thu thập genPIX và phân tích genQUANT

Related News