Chi tiết bài viết
  • Hệ thống điện di tế bào đơn trên Gel - Comet Assay
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 4905
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Hệ thống điện di tế bào đơn trên Gel - Comet Assay
Cat. No. COMPAC- 50
Hãng sx: Cleaver Scientific- Anh
Xuất xứ: Anh
Tính năng, đặc điểm:
COMPAC-50 được thiết kế đặc biệt để thực hiện nghiên cứu Comet Assay, hay còn được gọi là điện di tế bào đơn trên Gel
Hệ thống sử dụng hai carriers để chứa tổng số 50 slides (25 slides trên mỗi carries) theo định hướng lớp thẳng đứng. Điều này cung cấp hai ưu điểm khác biệt so với các hệ thống Comet Assay thông thường: thứ nhất, hệ thống nhỏ gọn, nhỏ tiết kiệm tới 75% diện tích sử dụng; thứ hai, bằng cách giữ 25 slides trong một rack này cho phép tất cả các slides được xử lý trong một đợt làm giảm đáng kể thời gian thí nghiệm.
Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian
50 slide có thể chạy trong vòng 20 phút
 
Related News