Chi tiết bài viết
  • Hóa chất Flow cytometry - Kháng thể đơn dòng
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 366
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Ngoài các giải pháp trên Cytognos còn có các dòng Antibody đơn và một số Antibody với màu huỳnh quang khác nhau kết hợp với nhau, tham khảo tại đây:

https://www.cytognos.com/products/?cyt=1&product_cat=single-antibodies

https://www.cytognos.com/products/?cyt=1&product_cat=multicolor-cocktails%2Cdna-cell-cycle-analysis

Related News