Chi tiết bài viết

  • Kit BASOSTEP
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 417
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

BASOSTEP được thiết kế để kiểm tra phản ứng dị ứng qua trung gian IgE dựa trên Flow cytometry bằng việc phân tích kháng nguyên bề mặt CD63 trên bạch cầu ưa baso (basophil) khi kích hoạt tác nhân gây dị ứng.

Related News