Chi tiết bài viết

  • Kit phát hiện bệnh Đái Huyết sắc tố Kịch phát về đêm
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 374
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

PNH – Paroxysomal Nocturnal Hemoglobinuria

Bộ kit sử dụng phương pháp Flow cytometry với 3 màu huỳnh quang để đánh giá khả năng biểu hiện của phân tử glycosylphosphatidylinisitol (GPI) gắn (GPI-gắn protein) trên các bạch cầu trung tính (neutrophil) và bạch cầu đơn nhân (monocyte). Kit bao gồm các tổ hợp kháng thể đơn dòng: CD157/CD45/CD64

Related News