Chi tiết bài viết
  • Kit Tế bào Gốc - IVD
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 383
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Stem Cell Kit

Bộ kit cho phép xác định các tế bào có CD34+ và liên kết các tế bào này với các hạt đã xác định sẵn, phân biệt được các tế bào sống chết và loại bỏ được kết quả dương tính giả bằng cách nhuộm không đặc hiệu của isotype.

Related News