Chi tiết bài viết
  • Máy định lượng PCR bằng huỳnh quang
  • Mã sản phẩm: Gene
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 1131
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Related News