Chi tiết bài viết
  • Máy Vortex
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 6309
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Máy Vortex
Cat No: CSLVORTEX
Hãng sản xuất: Cleaver Scientific – Anh
Các tính năng chính
• Động cơ mạnh mẽ và tin cậy với độ cân bằng tối ưu
• Quỹ đạo tròn cho vortexing có hiệu quả ở tốc độ bất kỳ
• Đầu CombiCup chấp nhận nhiều loại ống
• Phụ kiện đính kèm linh hoạt cho các tấm nhỏ và kích thước ống khác nhau
Related News