Chi tiết bài viết
  • Máy Vortexer VX1
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 6721
  • Shares
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Máy Vortexer VX1

CatNo: VX1

Hãng sản xuất: Nippon Genetics - Nhật Bản

Đặc điểm

Máy Vortexer này cung cấp các giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu pha trộn mẫu khác nhau và kết hợp các định mức hiệu suất cao nhất về tốc độ với độ tin cậy và an toàn tuyệt đối . Với hai chế độ hoạt động, khả năng thay đổi tần số rung động và các phụ kiện mở rộng tạo ra giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu đa dạng của thiêt bị.

Votexer này có thể hoạt động ở 2 chế độ khác nhau:

1.      Chế độ chạm – chức năng rung bắt đầu khi một lượng nhỏ của áp suất tác động tới cốc cao su, có thể thay đổi tần số rung.

2.      Chế độ lien tục - các phụ kiện mở rộng có sẵn để sử dụng trong chế độ liên tục tạo ra giải pháp lý tưởng cho một loạt lớn các nhu cầu đa dạng của thiết bị 

TOSOHBIOMERIEUX
Related News

http://medivision.com.vn/our-company.html

http://medivision.com.vn/careers.html

http://medivision.com.vn/contact-us.html