Chi tiết bài viết

  • Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu, loại bất hoạt, ống 3mL
  • Mã sản phẩm: YMJ-E
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 392
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

- Ống 10mL chứa 3mL môi trường bảo quản virus VTM, tiệt trùng từng ống.

- Ống làm bằng vật liệu polypropylene dày, có thể trữ đông trong Nitơ lỏng -196 độ C.

- Môi trường bất hoạt: nền dung dịch HBSS, BSA, Gentamicin, Amphotericin B, chất bảo vệ đông mẫu, muối guanidine. Môi trường này giúp ly giải virus, giải phóng acid nucleic, mẫu virus không còn khả năng lây nhiễm, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến cấu trúc protein cơ bản của virus. Sau khi thu mẫu, mẫu có thể được vận chuyển đến phòng thí nghiệm trong vòng 7 ngày ở nhiệt độ phòng (5-25 độ C)

- Bảo quản ở 5-25 độ C trong 12 tháng.

Related News