Chi tiết bài viết

  • Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu, ống 3mL, kèm 1 que thu mẫu tỵ hầu và 1 que thu mẫu hầu họng
  • Mã sản phẩm: YVJ-TE4
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 410
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

- Ống 10mL chứa 3mL môi trường bảo quản virus VTM, tiệt trùng từng ống.

- Ống làm bằng vật liệu polypropylene dày, có thể trữ đông trong Nitơ lỏng -196 độ C.

- Môi trường chứa các loại kháng sinh, BSA, chất bảo vệ khi đông mẫu, các đệm sinh học và amino acid trên nền dung dịch Hank.

- Bảo quản ở 5-25 độ C trong 12 tháng.

- Que thu mẫu đầu lông giúp thu mẫu và có tỷ lệ giải phóng cao, đảm bảo độ chính xác của kết quả PCR. Tay cầm từ vật liệu ABS, có khấc bẻ, không tạo bụi mịn khi bẻ.

Related News