Chi tiết bài viết

 • Phần mềm Infinicyt - Cytognos
 • Giá: Contact us
 • Lượt xem: 372
 • Shares:
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

Phần mềm Infinicyt đã được Tổ chức EuroFlow sử dụng trong quá trình nghiên cứu và phân tích 

Đặc tính nổi trội của phần mềm:

 • Kết nối với hệ thống truy xuất dữ liệu của Bệnh viện LIS
 • Phân quyền cho từng tài khoản với chức năng khác nhau
 • Theo quy trình chuẩn hóa SOP của EuroFlow
 • Truy cập nguồn dữ liệu tham khảo do EuroFlow thiết lập
 • Tự động nhóm và xác định quần thể tế bào
 • Chứa compass phân loại (A LOT)
 • Tự động báo cáo kết quả phân tích
Related News