Chi tiết bài viết

  • Phát hiện Apoptosis bằng ANNEXIN V FITC (IVD)
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 364
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Apoptosis là quá trình điều chỉnh sự chết của các tế bào trong cơ thể liên quan đến sự cân bằng nội mô cũng như quá trình phát triển phôi thai. Nếu quá trình này diễn ra bất thường sẽ liên quan đến một số bệnh như thoái hóa thần kinh và ung thư.

Bộ Kit giúp xác định và đếm tế bào apoptosis trên tế bào đơn dựa trên hệ thống Flow Cytometry.

Related News