Chi tiết bài viết
  • SARS – CoVID- 2
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 442
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

SARS-CoV-2 Multiplex IgG+IgA+IgM kits (IVD)

Đánh giá phản ứng của các kháng thể IgG + IgA + IgM với 4 loại protein của virus SARS-CoV-2 đồng thời RBD + Spike + Nucleocapsid + Mpro*

  • Kết hợp đồng thời cả 4 protein của virus
  • Độ nhạy và độ đặc hiệu gần 100% trong việc phát hiện kháng thể SARS-CoV-2
  • Xác định được khoảng rộng cho thông tin định tính và định lượng
  • Phân biệt được đáp ứng miễn dịch do tự nhiễm hoặc tiêm vaccine.
Related News