Chi tiết bài viết

  • SmartStick Tool and SmartPress Tool
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 230
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

CapitalBio SmartStick và SmartPress là các công cụ chuyên dụng để thao tác SmartGrid và SmartCover. Định vị chính xác của SmartGrid là cần thiết cho sự kết dính chính xác của CapitalBio SmartCover và cũng cần thiết để ngăn ngừa sự hư hỏng của bộ đệm lai.

Công cụ căn chỉnh lưới SmartStick

Công cụ căn chỉnh lưới SmartStick

Công cụ căn chỉnh lưới SmartStick cho phép SmartGrid được định vị chính xác trên bề mặt trượt. Định vị chính xác của lưới dính là cần thiết để tránh làm hỏng các điểm in và để lắp nắp trượt với nắp trượt (SmartCover). SmartPress là một công cụ ép lưới để đảm bảo độ bám dính của lưới với bề mặt trượt. Việc sử dụng kết hợp hai công cụ đảm bảo tách các thuốc thử lỏng khác nhau được thêm vào các giếng khác nhau.

Công cụ ép lưới SmartPress

 

Cat. No.
Product Name
Product Description
430081
SmartStick Grid Alignment Tool-A
For 4-Sample SmartGrid
430082
SmartStick Grid Alignment Tool-B
For 10/12-Sample SmartGrid
430090
SmartPress Grid Pressing Tool
For 4/10/12-Sample SmartGrid

 

Related News