Chi tiết bài viết
  • ThromboStep - IVD
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 402
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bộ kit dùng phát hiện và định lượng kháng thể có liên quan đến tiểu cầu sử dụng Flow cytometry

Flow cytometry giúp phát hiện các kháng thể tự miễn phản ứng với các thụ thể nhất định của tiểu cầu. Bộ hóa chất chưa kháng thể đơn dòng kết hợp với R-phycoerythrin(R-PE), kháng thể này nhận diện kháng nguyên đặc hiểu của tiểu cầu. Bộ kit cũng chứa các kháng thể đa dòng liên hợp với FITC chống lại toàn bộ các kháng thể ở người IgA, IgM, IgG. Ngoài ra bộ Kit còn chưa kháng thể đa dòng gắn FITC được dùng như chứng âm.

Related News