Chi tiết bài viết
  • XMStep (Cross-match)
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 435
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bộ kit XMStep được sử dụng để xác định sự hiện diện của kháng thể kháng HLA ở huyết thanh của người bệnh chống lại các tế bào bạch cầu của người hiến. Bộ kit gồm một kháng thể đơn dòng IgG từ chuột kết hợp với màu huỳnh quang FITC.

Related News