Chi tiết bài viết
  • Đầu tip vàng 200µl DNase/Rnase Free
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 2815
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Đầu tip vàng 200µl DNase/Rnase Free

Hấp tiệt trùng được

Có chia vạch

Đóng gói : 1000c/túi

Related News