Chi tiết bài viết
  • Hóa chất sinh học phân tử - Norgen
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 2712
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Norgen – Canada

Norgen là nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 và ISO 15189 chứng nhận tích hợp đầy đủ về công nghệ sinh học của Canada tập trung vào bảo quản mẫu. 

Dòng sản phẩm: Bộ Kits bảo quản mẫu Blood/Plasma/Serum; Bộ Kits tách chiết DNA; RNA,…

Related News