Chi tiết bài viết
  • Hộp típ 10µl
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 3744
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Hộp típ 10µl

Tiệt trùng được

Màu đỏ

Phần gắn vào pipet màu trắng trong suốt

Đóng gói : 96 tip/hop

Related News