Chi tiết bài viết
  • Tủ lạnh trữ mẫu 200 Lít
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 2576
  • Shares:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

TỦ LẠNHTRỮ MẪU

Model: CHL 3+

Hãng sản xuất : Pol-Eko_ Balan

Thể tích(lít) : 200

Giới hạn nhiệt đô 0°C đến +10°C

Tủ lạnh lưu trữ mẫu, chất chuẩn, vật liệu chuẩn, hóa chất, môi trường, dung môi... sử dụng trong phòng kiểm nghiệm, y tế, dược phẩm,...

Related News