Chi tiết bài viết

  • Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu, ống 3mL
  • Mã sản phẩm: YVJ-E
  • Giá: Contact us
  • Lượt xem: 1781
  • Shares
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

- Ống 10mL chứa 3mL môi trường bảo quản virus VTM, tiệt trùng từng ống.

- Ống làm bằng vật liệu polypropylene dày, có thể trữ đông trong Nitơ lỏng -196 độ C.

- Môi trường chứa các loại kháng sinh, BSA, chất bảo vệ khi đông mẫu, các đệm sinh học và amino acid trên nền dung dịch Hank.

- Bảo quản ở 5-25 độ C trong 12 tháng.

TOSOHBIOMERIEUX
Related News

http://medivision.com.vn/our-company.html

http://medivision.com.vn/careers.html

http://medivision.com.vn/contact-us.html