News
TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN NK VÀ QUÁ TRÌNH MANG THAI

TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN NK VÀ QUÁ TRÌNH MANG THAI

15.09.2023Lượt xem: 423

Tế bào giết tự nhiên NK là một trong những tế bào miễn dịch đông đảo nhất trong tử cung trong thai kỳ đầu tiên, nhưng số lượng tế bào này giảm đáng kể khi bánh rau hình thành. Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Immunity ngày 19/12 có thấy tế bào này đến một cách thoáng qua và giúp cung cấp dinh dưỡng thai nhi trong giai đoạn phát triển đầu tiên này. Các tác giả phát hiện rằng một quần thể trong tổng số tế bào NK tử cung có thể tiết yếu tố thúc đẩy tăng trưởng ở người và chuột, và cho thấy truyền các yếu tố này giúp tăng khả năng đậu thai ở chuột.