About Us

Our Company

_____________________________________________________________________________________________________

Medivision is a distribution company specialising in the sale and support of Life-science and Diagnostic related products. The company was established in mid 2018, main office in Ho Chi Minh city and currently have 2 Divisions – Life Science and Molecular Diagnostics. With young, active but experienced sales team, strong-background application scientists and complement product lines, our purpose is developing in -depth, rather than in-width solutions for our dedicated customer.

________________________

Towards the future: In the future, we would like to develop various full package solutions for Cell Biology lab, Molecular Biology lab, and give new ideas for maximizing productivity of customers’ current facilities.

Find out more

News

TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN NK VÀ QUÁ TRÌNH MANG THAI

TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN NK VÀ QUÁ TRÌNH MANG THAI

15.09.2023Lượt xem:

Tế bào giết tự nhiên NK là một trong những tế bào miễn dịch đông đảo nhất trong tử cung trong thai kỳ đầu tiên, nhưng số lượng tế bào này giảm đáng kể khi bánh rau hình thành. Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Immunity ngày 19/12 có thấy tế bào này đến một cách thoáng qua và giúp cung cấp dinh dưỡng thai nhi trong giai đoạn phát triển đầu tiên này. Các tác giả phát hiện rằng một quần thể trong tổng số tế bào NK tử cung có thể tiết yếu tố thúc đẩy tăng trưởng ở người và chuột, và cho thấy truyền các yếu tố này giúp tăng khả năng đậu thai ở chuột.
XÉT NGHIỆM HOẠT TÍNH TẾ BÀO NK TRONG UNG THƯ

XÉT NGHIỆM HOẠT TÍNH TẾ BÀO NK TRONG UNG THƯ

15.09.2023Lượt xem:

Tế bào giết tự nhiên (natural killer cell-NK) được phát hiện đầu tiên vào giữa năm 1970, là một loại bạch cầu thuộc dòng tế bào Lympho (bao gồm: tế bào B, tế bào T, tế bào NK), đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch bẩm sinh của cơ thể. NK chứa các hạt granzyme và perforin là 2 thành phần thiết yếu tạo nên hoạt tính gây độc, tiêu diệt các tác nhân lạ, tế bào nhiễm virus và các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, tế bào NK có khả năng sản xuất chất gây viêm (IFN-γ) và chất gây hoại tử khối u (TNF-α), đóng vai trò lớn trong khả năng chống lại vi khuẩn và thực hiện giám sát miễn dịch các khối u.
Find out more
TOSOH
BIOMERIEUX